#Awas Penipuan Menggunakan Nama DNB

忽略来自可疑方的电子邮件和信件

Ketahui Lagi

Jalinan
Masa Hadapan

Ceburi Ekonomi Digital Malaysia Dengan 5G

Cerita Kami

arrow down

Penerangan Mengenai 5G

Kenali 5G

5G是最新一代的蜂窝技术. 它旨在提供更快的连接, 比前几代产品更可靠,延迟更低. Ia mampu merevolusikan pengalaman harian kita serta membuka pelbagai kemungkinan tanpa sempadan.

5
4
3
2
1
G

Terkini - Realiti ditingkatkan/Realiti maya untuk pengguna dan industri Sehingga 10 Gbps

icon

2010an - Penstriman video mudah alih Sehingga 1 Gbps

icon

2000an - Pelayaran laman web mudah alih Sehingga 2 Mbps

icon

20 世纪 90 年代 - 移动语音通话和短信 Sehingga 64 kbps

icon

1980an - Panggilan suara mudah alih Sehingga 2 kbps

icon
 
 

5G如何为未来带来多种可能性

10x
hingga
100x
kelajuan lebih tinggi memudahkan aktiviti memuat turun dan memuat naik data atau fail yang besar
1000x
lebih banyak sambungan berbanding 4G. 每平方公里连接一百万台设备
Hubung balas sehingga
5x lebih cepat
– 更高效的信息传输和接收
Penggunaan tenaga sehingga
5x
比前几代产品更高效

5G – Perintis Landskap Baru

5G将推动连接世界的进一步发展,以提供新的解决方案,并为无线网络设定新的标准。.

Transformasi Industri

为所有企业提供更高效的基础, berautonomi, berdaya saing, dan inovatif.

迈向更具包容性的数字社会

为所有人创造更公平、更公正的数字接入,弥合城市和农村地区之间的数字鸿沟.

Tingkatkan pengalaman harian anda

Mengatur langkah ke arah pengalaman yang lebih terhubung, menarik dan imersif sepenuhnya.

Impak 5G terhadap Ekonomi Digital

image 5G in Malaysia’s Economic Transformation

促进数字化转型和马来西亚经济

Memperkasa kerajaan berpandukan data

bagi memacu penggubalan dasar dan perkhidmatan awam yang lebih berkesan.

Memacu pembangunan sosio-ekonomik

dengan mencipta lebih 100,000 pekerjaan baharu merentas industri dan menjana sehingga RM100 bilion dalam peningkatan GDP

Soalan Lazim

Digital Nasional Berhad(DNB)是财政部(Incorporated)的全资子公司,并已由马来西亚政府授权成为在全国范围内实施5G基础设施和网络的唯一中立方. 它根据1998年通信和多媒体法案(法案)获得许可,可向其他被许可方提供批发5G覆盖和容量服务。.

DNB ditubuhkan untuk membantu mencapai hasil utama berikut, selaras dengan aspirasi MyDigital:

 • 加快马来西亚5G基础设施和网络的实施;
 • 实现5G在马来西亚推动经济活动的潜力;
 • Merapatkan jurang digital antara desa dan bandar serta memperbaiki keadaan infrastruktur semasa;
 • Mengelakkan penduaan infrastruktur dan mengoptimumkan penggunaan sumber sukar didapati
 • Menggalakkan persaingan berasaskan perkhidmatan dalam industri telekomunikasi.

DNB akan bekerjasama dengan pihak berkepentingan yang relevan termasuk kerajaan, badan pengawalselia, pihak berkuasa negeri dan tempatan, penyedia perkakasan rangkaian, operator telekomunikasi, pemilik infrastruktur, 以及将从5G产品和服务的使用中受益的各种消费者群体.

这些利益相关者包括爱立信, 网络设备提供商或 NEP 提供商, 移动网络运营商 (MNO) 和其他减少持有者, pemilik tapak, penyedia fiber optik, penyedia kuasa elektrik dan utiliti, serta institusi kewangan.

DNB将实施一个全国性的网络作为一个整体, 符合以下经营原则:

 • Menggunapakai model rangkaian teras berbilang pengendali (multi-operator core unit atau MOCN), 除了利用现有的光纤站点和网络;
 • 实施基于供应的实施战略(以供应为主导的推出),以加快全国的覆盖和消费;
 • 帮助降低被许可人对待客户的成本, 通过频谱使用效率和通过SWN模型消除重复资产的驱动;
 • Mendorong MNO dan pemegang lesen lain untuk beralih dari persaingan berasaskan infrastruktur, ke arah model perniagaan yang lebih berorientasikan perkhidmatan; dan
 • 触发5G企业级应用的使用和创新, dengan mengatur ekosistem dan sistem sokongan pelbagai model yang diperlukan.

DNB将实现5G的关键功能,即增强型移动宽带(eMBB)。, Komunikasi Jenis Mesin Besar (Massive Machine Type Communication atau mMTC), 高可靠性低延迟通信(超可靠低延迟通信或uRLLC)和网络切片(网络切片).

Ini turut merangkumi keupayaan dasar 5G seperti kecerdasan buatan/pembelajaran mesin (AI/ML), 机器人和增强现实以及虚拟现实,将实现提高效率的创新, 服务赋能与各行业新经验.

5G的主要功能描述如下:

 • 增强型移动宽带(eMBB):简而言之, penyediaan data mudah alih, 但规模比以往任何时候都大. 5G覆盖将建立在4G提高的速度和低延迟的基础上,随后提供更快的下载和上传速度(下行链路和上行链路)以及更低的延迟。. 这种优势可以在支持5G的设备上感受到。. eMBB membuat sebarang aktiviti berasaskan internet - sama ada mengakses aplikasi, e-mel, laman web, menonton video, 和更新软件 - 更快,更流畅.
 • 高可靠性低延迟通信(超可靠, low latency communication atau URLLC), ini ditakrifkan oleh 3GPP sebagai latensi satah pengguna tidak lebih dari 1 milisaat. URLLC 支持需要极高可靠性和极低延迟的用例,如工业自动化, pengangkutan pintar, 以及远程医疗和外科诊断.
 • 网络分配允许多个逻辑网络共享5G基础设施,每个逻辑网络都经过量身定制,以满足既定的业务目标. 这为具有更好安全功能的通信服务提供商带来了新的收入机会。, penyampaian perkhidmatan lebih pantas dan fleksibiliti yang dipertingkatkan.

DNB还将促进与行业利益相关者的合作,以确定关键的垂直领域并共同创建独特的应用程序。, berdaya tahan, 以及面向消费者和企业细分市场的专有产品.

Tambahan dari itu, DNB将促进固定无线接入(FWA)的实施,以解决终端连接问题, 特别是对于该国的农村和农村地区. Dengan teknologi FWA, DNB将能够将5G覆盖范围扩展到家庭和企业,扩展到光纤使用不可行的地区。.

Ini akan meningkatkan inklusiviti digital, 使农村社区能够参与马来西亚不断增长的数字经济.

Kos pelaksanaan rangkaian 5G secara keseluruhannya dijangka akan menelan belanja sebanyak RM16.未来10年50亿. Ini merangkumi RM12.5 bilion untuk perkakasan rangkaian dan infrastruktur 5G serta RM4 bilion dalam kos korporat.

Dari RM12.5 bilion itu, 40亿令吉是爱立信作为网络设备提供商(NEP)的付款, serta RM8.未来10年50亿美元用于基础设施建设. Manakala, dari bayaran sejumlah RM4billion kepada Ericson, dianggarkan RM2.3 bilion akan dibelanjakan di dalam negara. Dari jumlah RM8.5 bilion itu pula, 估计总共有40亿令吉将流向场地所有者和塔基础设施公司, RM2.另外50亿美元用于纤维添加, 10亿令吉用于能源消耗,另外10亿令吉用于马来西亚通信和多媒体委员会(MCMC)的设备分配费用

这些资金的大部分将留在当地,并在整个当地经济中分配。. Malah, kebanyakan daripada dana ini akan mengalir ke ekosistem telekomunikasi tempatan.

Jumlah kos RM12.5 bilion ini jika dibandingkan, 优于2019年12月MyDIGITAL蓝图和国家5G工作组报告中公布的成本估算. 特别工作组的报告发现,在马来西亚,仅将一个4G网络升级到5G网络的额外成本将花费约7令吉。.5 bilion. 根据工作队的预算, 从4个主要的现有电信公司共同推出5G网络可能耗资超过300亿令吉.

Selain perbelanjaan modal (CAPEX) untuk membina Rangkaian Liputan 5G sejumlah RM12.5 bilion, 企业和运营支出(OPEX)在10年内运行5G网络估计为40亿令吉, Ini merangkumi, antara lain, kos kakitangan, yuran profesional, perbelanjaan pusat data, 保险范围以及营销和促销费用. 这使网络启动和5G基础设施的成本达到RM16.5 bilion sepanjang 10 tahun akan datang.

由5G覆盖催化的数字化转型将创造约1500亿令吉的GDP增长潜力,并增加750,000 pekerjaan baru menjelang tahun 2030.

除了长期GDP和就业机会外,其他社会经济效益还包括:

 • Membolehkan penghasilan lebih daripada 14,通过DNB投资和对该行业供应链需求的增加,到2022年整个经济将创造800个工作岗位
 • 通过让当地供应商参与提供与NEP相关的服务,促进他们参与
 • Melanjutkan program pembangunan pengetahuan untuk industri, kerajaan dan akademia
 • 开发5G体验中心和创新实验室,展示5G用例并加速技术初创企业的发展

DNB已将几个主要行业确定为早期的5G用户,如石油和天然气, pelabuhan, pelancongan, pendidikan, penjagaan, kesihatan, pertanian, pembuatan, peruncitan, serta tenaga dan utiliti.

5G服务将在布城提供, Cyberjaya dan beberapa kawasan di Kuala Lumpur pada bulan Disember 2021. Selepas itu, 预计到2022年底,其覆盖率将达到全国人口稠密地区的40%左右,并将在全国范围内扩大到覆盖其他城乡地区以及工业园区。, dengan sasaran liputan sekitar 80% di kawasan berpenduduk negara menjelang tahun 2024. 该计划正在最终确定,一旦该计划获得SKMM批准,将分享更多细节。.

保持5G网络安全免受网络安全威胁对于实现用户的全部利益至关重要, organisasi, dan perusahaan untuk jangka masa panjang. 因此,5G连接必须一致且可靠.

DNB了解重大网络安全风险以及各种威胁参与者对DNB的相反利益, 关键国家基础设施 (CNI) 和 5G 电信组织.

Dengan itu, 网络安全办公室的成立是DNB实施安全5G电信基础设施任务的一部分. 网络安全办公室对于确保组织的数字安全性和弹性至关重要, 提供的服务和处理的数据.

网络安全办公室有权确保5G DNB网络能够抵御网络攻击. 这不仅包括检测威胁的能力, tetapi untuk memulihkan keadaan, dan mematuhi undang-undang, peraturan, dan piawaian domestik dan antarabangsa.

Tugasan Pejabat Keselamatan Siber DNB merangkumi empat bidang fokus berikut:

 • 保护、防御和防止组织内的网络攻击;
 • 监视、影响和追捕危险和潜在破坏性活动
 • Bertindak balas, Memulih, dan Mengekalkan operasi sekiranya berlaku kejadian yang signifikan
 • Mentadbir, Mengurus dan Mematuhi peraturan dan keperluan risiko keselamatan siber

DNB致力于实施国际标准(例如NIST), 3GPP, GSMA),并且不仅与监管机构合作, tetapi ekosistem yang lebih luas, pendidikan dalaman yang aktif, serta Pusat Operasi Keselamatan 24/7.

Jumlah kos pelancaran 5G akan dibiayai secara eksklusif oleh sektor swasta, 不涉及政府资金或发展支出.

Pada 12 November 2021, DNB宣布德意志银行提供高达4亿令吉的营运资金融资方案.  这是一个1.5亿令吉的银行担保额度, 由德意志银行出版, cawangan Labuan, 以及德意志银行(马来西亚)有限公司提供的2.5亿令吉循环信贷额度,无需抵押品.

Kemudahan ini akan memberi DNB akses kepada pembiayaan jangka pendek untuk keperluan modal kerja, terutamanya untuk menyokong operasi harian syarikat serta perbelanjaan modal.

4亿令吉的融资计划也是DNB从现在到2024年所需的估计50亿令吉总营运资金设施的一部分,以确保5G网络的启动按计划进行.

Pada Oktober 2021, 大华银行(马来西亚)有限公司已就第一阶段融资向爱立信(马来西亚)私人有限公司发出价值8亿令吉的应收账款购买安排(RPA)的公告.

爱立信马来西亚将通过此次融资在全国范围内推出5G数字国家有限公司(DNB)网络的初始阶段,.

大华银行马来西亚也被授权作为主要经理增加相当于RM2的联合RPA.3 bilion untuk insititusi kewangan lain.

Selepas penerimaan RPA bersindiket oleh insitusi kewangan, sejumlah RM3.将筹集10亿资金以支持供应, 5G DNB的交付和整体管理.

DNB bercadang untuk menerbitkan program Sukuk bernilai RM5 bilion pada tahun 2022, yang bertujuan untuk menggantikan kemudahan modal kerja dan  memudahkan pembayaran RPA.

当这些成功中的每一个都取得时,将发布公告.
 

5G的推出将作为单一批发网络(SWN)实施.

Secara ringkasnya, SWN 5G是指在全国范围内提供5G覆盖, yang disampaikan melalui rangkaian bersama, di mana semua pemegang lesen SKMM di Malaysia dapat menikmati akses yang sama secara borong. Rangkaian bersama ini akan dibangun, dimiliki, dan dikendalikan oleh DNB, dengan Penyedia Perkakasan Rangkaian (Network Equipment Provider atau NEP) iaitu Ericsson. 爱立信还负责设计, membina, dan menyelenggara rangkaian 5G di Malaysia.

符合条件的被许可方将把他们的网络和基础设施与DNB建立的新的单一批发网络集成在一起。.

业界和MCMC已经讨论并考虑了通过单一实体实施5G网络的方法,包含在SKMM关于"为马来西亚移动宽带服务提供频段"的一般调查报告中。, yang diterbitkan pada 31 Disember 2019. 该报告旨在通过降低成本和防止基础设施重复来减少资本支出。, 特别是在国家数字网络(JENDELA)倡议下4G网络的改进和扩展期间。.

Digital Nasional Berhad作为唯一批发网络的建立是为了帮助产生符合MyDigital愿望的以下关键输出, iaitu:

 • 加快马来西亚5G基础设施和网络的实施;
 • 实现5G在马来西亚产生经济活动的潜力;
 • 弥合城乡之间的数字鸿沟,改善目前的基础设施状况;
 • Mengelakkan penduaan infrastruktur dan mengoptimumkan penggunaan sumber sukar didapati;
 • Menggalakkan persaingan berasaskan perkhidmatan dalam industri telekomunikasi.

5G网络将使用多运营商核心网(MOCN)架构启动。

MOCN基于共享宝贵的网络基础设施和频谱资源进行运营.

它确保5G服务以低于当前标准4G速率的每GB速率连接到电信公司。. Hasilnya, pengguna akan mendapat akses kepada kelajuan internet yang tersangat pantas, berkualiti tinggi dan mampu milik.

Ini adalah selaras dengan mandat Kerajaan untuk mempercapatkan pelancaran 5G, dan menyediakannya ke seluruh Malaysia untuk merapatkan jurang digital antara bandar dan desa.

随着发布战略的加强, MOCN模型是由3GPP定义的电信标准, 它允许网络或无线接入网络(RAN)(如DNB所做的那样)共享并连接到各种电信公司的核心网络.

Menggunakan analogi, 政府此前曾为每家电信公司分配了单独的通道(频谱).  根据政府分配的车道, 然后,电信公司将为其用户建造自己的高速公路(网络和基础设施)。.

Walau bagaimanapun, dengan permintaan data dalam negara yang meningkat tinggi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, 这些高速公路中的每一条都容易拥堵.  Akan tetapi, pengguna di satu lebuhraya tidak boleh melalui lebuhraya lain yang kurang sesak.

Untuk 5G, SKMM已向DNB提供车道(5G频谱), yang membolehkan pembinaan satu ‘lebuhraya besar’ yang lancar dan selamat.  Dengan lebuhraya besar ini, pada puncak kesibukan, 客户可以穿越DNB高速公路上的所有车道.

随着发布战略的加强, MOCN模型是由3GPP定义的电信标准, 它允许网络或无线接入网络(RAN)(如DNB所做的那样)共享并连接到各种电信公司的核心网络.

Menggunakan analogi, 政府此前曾为每家电信公司分配了单独的通道(频谱).  根据政府分配的车道, 然后,电信公司将为其用户建造自己的高速公路(网络和基础设施)。.

Walau bagaimanapun, dengan permintaan data dalam negara yang meningkat tinggi sejak beberapa tahun kebelakangan ini, 这些高速公路中的每一条都容易拥堵.  Akan tetapi, pengguna di satu lebuhraya tidak boleh melalui lebuhraya lain yang kurang sesak.

Untuk 5G, SKMM已向DNB提供车道(5G频谱), yang membolehkan pembinaan satu ‘lebuhraya besar’ yang lancar dan selamat.  Dengan lebuhraya besar ini, pada puncak kesibukan, 客户可以穿越DNB高速公路上的所有车道.

Dengan lebuhraya besar 5G ini, pelancaran 5G akan menggunakan infrastruktur tunggal yang lancar merangkumi sambungan unit radio, 电力和光纤将为所有电信公司提供平等的批发服务.
 

马来西亚的5G MOCN模式是一个全球技术里程碑,因为它已成功将RAN DNB核心集成到五家电信公司的网络核心中。, 与第六个将很快跟进. Sebelum pengalaman MOCN 5G Malaysia, integrasi di negara lain hanya pernah dijalankan dengan dua syarikat telekomunikasi sahaja.