5G Untuk Semua:
Memacu Ekonomi Digital Malaysia

5G for All: Accelerating a Digital Future for Malaysia
5G for All: Accelerating a Digital Future for Malaysia

Digital Nasional Berhad (DNB) ditubuhkan pada tahun 2021 untuk melaksanakan misi dan visi selaras dengan Rangka Tindakan Digital Ekonomi Malaysia (MyDIGITAL).

 
Mempercepat pelaksanaan infrastruktur dan rangkaian 5G di Malaysia.
Mempercepat pelaksanaan infrastruktur dan rangkaian 5G di Malaysia.
Merealisasikan potensi 5G di Malaysia untuk memacu aktiviti ekonomi.
Merealisasikan potensi 5G di Malaysia untuk memacu aktiviti ekonomi.
Merapatkan jurang digital antara bandar dan desa
Merapatkan jurang digital antara bandar dan desa
Mengelakkan penduaan infrastruktur dan mengoptimumkan penggunaan sumber sukar didapati.
Mengelakkan penduaan infrastruktur dan mengoptimumkan penggunaan sumber sukar didapati.
Menggalakkan persaingan berasaskan perkhidmatan dalam industri komunikasi.
Menggalakkan persaingan berasaskan perkhidmatan dalam industri komunikasi.

Menjelang hujung tahun 2021, rangkaian 5G akan dilancarkan dengan menyediakan liputan 5G di ibu negara, diikuti pelaksanaannya ke seluruh negara dalam jangka masa tiga tahun seterusnya.

timeline chart timeline chart

Prinsip perniagaan DNB adalah memastikan kerjasama yang berjaya dengan pemegang kepentingannya. Prinsip ini termasuklah

1

Menggunapakai model rangkaian teras berbilang (‘multi-operator core network’ atau MOCN), selain memanfaatkan tapak dan rangkaian fiber

2

Memastikan strategi pelaksanaan berasaskan bekalan Rangkaian Borong Tunggal 5G (‘Single Wholesale Network’ atau SWN) dapat mempercepatkan liputan dan penggunaan di seluruh negara

3

Membantu pemegang lesen SKMM mengurangkan kos melayan pelanggan melalui model SWN. Ini dilakukan dengan penggunaan spektrum yang cekap disamping menghapuskan penduaan aset

4

Menggunakan 5G SWN untuk mendorong MNO untuk beralih dari persaingan berasaskan infrastruktur, ke arah model perniagaan yang lebih berorientasikan perkhidmatan

5

Mencetus penggunaan dan inovasi aplikasi kelas perusahaan 5G, dengan mengatur ekosistem dan sistem sokongan pelbagai model yang diperlukan

Pelaksanaan rangkaian 5G dijangka menelan belanja keseluruhan kira-kira RM 11 bilion untuk 10 tahun akan datang dengan memberikan pelbagai manfaat juga faedah yang besar terhadap ekonomi tempatan.

RM4 billion akan disalurkan
kepada Ericsson sebagai Penyedia Perkakasan Rangkaian (Network Equipment Provider atau NEP), dan kira-kira RM2.3 bilion daripada jumlah ini akan kekal di negara ini.
RM4 bilion akan digunakan
untuk perbelanjaan korporat dan operasi termasuk kos kakitangan, yuran profesional, perbelanjaan pusat data, perlindungan insurans, serta perbelanjaan pemasaran dan promosi.
RM8.5 billion akan dibelanjakan
untuk pembangunan infrastruktur untuk tempoh 10 tahun akan datang, di mana dianggarkan RM4 bilion akan disalurkan kepada pemilik tapak dan syarikat infrastruktur menara, kira-kira RM2.5 bilion untuk pemasangan fiber tambahan, RM1 bilion untuk bekalan kuasa , dan anggaran RM1 bilion dalam yuran tugasan radas kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM).

Penerapan teknologi 5G adalah pemacu utama pertumbuhan ekonomi di Malaysia. Dengan impak kepada KDNK dijangka mencapai RM150 bilion dan menghasilkan sebanyak 750,000 pekerjaan berkemahiran tinggi menjelang 2030, 5G akan memacu kecekapan, meningkatkan produktiviti , dan mencipta peluang baharu di seluruh rangkaian ekonomi.

Increase in GDP Graph

Bersedia untuk masa depan 5G

Bersedia untuk masa depan 5G

Embracing the 5G future

Untuk mempercepatkan penyediaan dan penggunaan 5G untuk mendokong transformasi Malaysia menjadi peneraju ekonomi digital serantau serta memupuk masyarakat yang lebih inklusif.

MyDIGITAL telah diumumkan oleh kerajaan Malaysia pada Februari 2021 untuk mencapai matlamat negara menjadi peneraju dalam ekonomi digital serantau menerusi 6 teras utama.

1

Memacu transformasi digital perkhidmatan awam.

2

Meningkatkan daya saing ekonomi menerusi digitalisasi.

3

Membangunkan keboleh capaian infrastruktur digital.

4

Memupuk bakat digital yang cekap.

5

Mewujudkan masyarakat digital yang inklusif.

6

Mewujudkan persekitaran digital yang beretika, boleh dipercayai dan selamat.

 
Peneraju DNB

Peneraju DNB

Temui pemikir yang telah menerajui pelaksanaan 5G di Malaysia.

 
Glosari

Glosari

Ketahui terminologi 5G terkini.